Emine Süsoy Hakkında


1987 yılında Hacettepe İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, çalışma hayatını sistem analist ve bilgisayar programcısı olarak sürdürdü.


2003 yılında Hikmet Çetinkaya Resim Atölyesinde bir yıl süre ile resim dersleri aldı.


2004 yılında Kültür Bakanlığı bünyesinde açılan tezhip kursuna Sayın Nefise Temel ve Sayın Selma Başçı hocaların sınıfında devam etti ve 2006 yılında mezun oldu. Tezhip çalışmalarına devam ederken. 2009 yılında yine Kültür Bakanlığı bünyesindeki Klasik Türk Sanatları kurslarında, Sayın Nurten Ünver’den 2 yıl süre ile minyatür dersleri aldı.


2011 yılında, 16. Türk Süsleme Sanatları yarışmasında, hazırlamış olduğu Hilye-i Şerif adlı eseri, Tezhip dalında birincilik ödülüne layık görülmüştür. Halen hem Ankara’da, Kültür Bakanlığı bünyesindeki Klasik Türk  Sanatları kurslarında tezhip eğitmeni olarak görev yapmakta hem de Ulucanlar Sanat Sokağındaki atölyesinde sanat çalışmalarına devam etmektedir.


 

Katıldığı Sergiler


 • Haziran 2007-Ankara Milli Kütüphane-  Karma Sergi
 • Nisan 2009-Ankara Milli Kütüphane-ESMA-ÜL HÜSNA sergisi
 • Mayıs 2009-VII Avrasya İslam Şurası-İstanbul Ceylan International-Karma Sergi
 • Haziran 2009 – İstanbul İslam Eserleri Müzesi –ESMA-ÜL HÜSNA sergisi
 • Ağustos 2009-Çeşme Kalesi Sanat Galerisi-Kişisel Sergi
 • Mayıs 2011-Ankara Resim Heykel Müzesi- Devlet sergisi
 • Ekim 2011-Ankara Ziraat Bankası Mithatpaşa Sanat Galerisi- Karma Sergi
 • Nisan 2012-Sufiyane Sanat Galerisi – Hilye-i Şerif Sergisi
 • Aralık 2012-Konya- Karma Tezhip Sergisi
 • Nisan 2013- İstanbul Erguvan Sergisi
 • Nisan 2013-Ankara Milli Kütüphane-Karma tezhip sergisi
 • Mayıs 2013-Ankaralılar Vakfı-Karma tezhip sergisi
 • Eylül 2013-T.B.M.M. Mustafa Necati Kültür Evi-Karma Sergi
 • Şubat 2014-Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı-Karma sergi
 • Mart 2014-Ankara Hamamönü Sanat Galerisi- Karma Sergi
 • Nisan 2014- İstanbul Erguvan Sergisi
 • Kasım 2014-Ankara Ulucanlar Sanat Sokağı Sanat Galerisi Karma Sergi
 • Mart 2015- Ankara Hamamönü Sanat Galerisi- Karma Sergi
 • Nisan 2015- İstanbul Erguvan Sergisi
 • Mayıs 2015- Ankara Kalesi Emin Antik Sanat Galerisi-Karma Sergi
 • Ekim 2015- Ankara Milli Kütüphane- Karma Sergi
 • Mart 2016-Bolu Ressam Mehmet Yücetürk Sanat merkezi- Emine Süsoy Tezhip Atölyesi Sergisi
 • Nisan 2016-İstanbul Ümraniye Belediyesi-Başkentten Şah Şehrine- Karma Sergi
 • Nisan 2016-İstanbul Erguvan Sergisi
 • Mayıs 2016-Tataristan Milli Müzesi- İstanbul Erguvan Sergisi
 • Haziran-2017 – Geçmişten Gelen Işık-1 “ASUDE” – Emine Süsoy Tezhip Atölyesi Sergisi
 • Nisan-2018 – Geçmişten Gelen Işık-2 “GÜLŞENGAH” – Emine Süsoy Tezhip Atölyesi Sergisi
 • Mayıs-2022 –  Emine Süsoy Tezhip Atölyesi Sergisi


 

Emine Süsoy Biography

After taking her bachelor’s degree from Hacettepe University, Faculty of Business Administration at 1987, she continued her professional life as system analyst and programmer.

At 2003, she took painting classes at Hikmet Çetinkaya Painting Studio for a year.

At 2004, she enrolled in Illumination classes within the Ministry of Culture of Turkey, taught by Mrs. Nefise Temel and Mrs. Selma Başçı. She took her certificate at 2006. While continuing her Illumination studies, in 2009 she took Ottoman Miniature Art lessons at Classical Turkish Art courses within Ministry of Culture of Turkey from Mrs. Nurten Ünver for 2 years.

In 2011, she took first place in field of Illumination of 16th Turkish Art of Ornament Competition with her work Hilye-i Şerif. She continues to teach art of Illumination both in Ankara and Classical Turkish Art courses within Ministry of Culture of Turkey, she also continues her studies at her studio in Ulucanlar Art District, Ankara.

 

List of Exhibitions


 • June 2007, National Library of Turkey, Ankara, Mixed Exhibition
 • April 2009, National Library of Turkey, Ankara, Exhibition of ESMA-ÜL HÜSNA
 • May 2009, VII Eurasian Islamic Council, Istanbul Ceylan International-Mixed Exhibition
 • June 2009, Islamic Arts Museum, Istanbul, Exhibition of ESMA-ÜL HÜSNA
 • August 2009, Art Galeria of Çeşme Castle, Personal Exhibition
 • May 2011, Museum of Painting and Sculpture, Ankara, Official Exhibition
 • October 2011, Mithatpaşa Art Galeria of Ziraat Bank, Mixed Exhibition
 • April 2012, Sufiyane Art Galeria, Exhibition of Hilye-I Şerif
 • December 2012, Konya, Mixed Illumination Exhibition
 • April 2013, Istanbul Erguvan Exhibition
 • April 2013, National Library of Tukey, Ankara, Mixed Illumination Exhibition
 • May 2013, Ankara Foundation, Mixed Illumination Exhibition
 • September 2013, The Grand National Assembly of Turkey Mustafa Necati House of Culture, Mixed Exhibition
 • February 2014, Republic of Turkey Prime Ministry Undersecretariat of Treasury, Mixed Exhibition
 • March 2014, Hamamönü Art Galleria, Ankara, Mixed Exhibition
 • April 2014, Istanbul Erguvan Exhibition
 • November 2014, Ulucanlar Art District, Art Galleria, Ankara, Mixed Exhibition
 • March 2015, Hamamönü Art Galleria, Ankara, Mixed Exhibition
 • April 2015, Istanbul Erguvan Exhibition
 • May 2015, Emin Antik Art Galleria, Ankara Castle, Mixed Exhibition
 • October 2015, National Library of Tukey, Ankara, Mixed Exhibition
 • March 2016, Painter Mehmet Yücetürk Art Center, Bolu, Emine Süsoy Illumination Workshop Exhibition
 • April 2016, Ümraniye Municipality, Istanbul, From Capital to City of King, Mixed Exhibition
 • April 2016, Istanbul Erguvan Exhibition
 • May 2016, The National Museum of the Republic of Tatarstan, Istanbul Erguvan Exhibition
 • June 2017, “ASUDE” The Light Shed By the Past-1, Emine Süsoy Illumination Workshop Exhibition
 • April 2018, “GÜLŞENGAH” The Light Shed By the Past-2, Emine Süsoy Illumination Workshop Exhibition
 • May 2022,  Emine Süsoy Illumination Workshop ExhibitionUlucanlar Cezaevi Müzesi Sanat Sokağı No: 3     ANKARA
Tel:  0532 658 6525
e-mail: emine@susoy.net